Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • Temel Haklarımız Nelerdir
 • 1. Kişi Hak ve Hürriyetleri
 • 2. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
 • 3. Siyasi Haklar ve Ödevler
 • Bağlantılı Yazılar

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  HAK: İnsana yasalar ve anlaşmaların tanıdığı yetkiler toplamıdır.

  SORUMLULUK: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet.

  ÖZGÜRLÜK: Herhangi bir kısıtlama, zorlamaya bağlı olmadan düşünme ve davranma, serbestlik, hürriyet. Özgürlükler sınırsız değildir. Bir kişinin özgürlüğü başka bir kişinin özgürlüğünün başladığı yerde biter.

  Temel Haklarımız Nelerdir


  Anayasamızda temel haklar ve özgürlükler, üç başlık altında toplanır. Bunlar:

  1. Kişi Hak ve Hürriyetleri


  * Kişi dokunulmazlığı
  * Kişi hürriyeti ve güvenliği
  * Özel hayatın gizliliği ve korunması (konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti)
  * Yerleşme ve seyahat hürriyeti
  * Din ve vicdan hürriyeti
  * Düşünce ve kanaat hürriyeti
  * Bilim ve sanat hürriyeti
  * Basın ve yayınla ilgili hürriyetler (düzeltme ve cevap hakkı)
  * Toplantı hak ve hürriyeti (dernek kurma hürriyeti, toplantı gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı)
  * Mülkiyet hakkı
  * Hak arama hürriyeti
  * Temel hak ve hürriyetlerin korunması

  2. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler


  * Ailenin korunması
  * Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
  * Çalışma ile ilgili haklar
  * Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt
  * Ücrette adalet sağlanması
  * Sağlık, çevre ve konut hakkı
  * Gençliğin korunması ve spor hakkı
  * Sosyal güvenlik hakları
  * Tüketici hakları
  * Tarih, kültür ve tabiat varlılarının korunması

  3. Siyasi Haklar ve Ödevler


  * Türk vatandaşlığı
  * Seçme, seçilme, siyasi faaliyetlerde bulunma hakları
  * Kamu hizmetine girme hakkı
  * Dilekçe hakkı

  Temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanabileceği durumlar; savaş hali, sıkıyönetim, seferberlik hali, olağanüstü hal, kamu sağlığı ve güvenliğinin bozulduğu durumlarda vs.